Mautic

Markkinointiautomaatio

  • Markkinointiautomaation tarkoituksena on säästää aikaa ja tehostaa myyntiä.
  • Käsittelee toistuvaa markkinointia ja myynnin tehtäviä ennakolta määriteltyjen aikataulujen mukaisesti ja kerää kriittistä ja hyödyllistä tietoa helpottamaan myynnin keskittymistä potentiaalisiin asiakkaisiin ja liideihin, oikeaan aikaan.

 

Mautic   

  • On tällä hetkellä ainoa avoimen lähdekoodin markkinointiautomaatiosovellus
  • Mautic tarjoaa yksityiskohtaista kontaktien seurantaa yhdistettynä tehokkaaseen, kohdistettuun markkinointiin. Mautic automatisoi kontaktien löytämisen sekä niistä huolehtimisen, käyttämällä laskeutumissivuja ja lomakkeita, sähköposteja ja tekstiviestejä sekä sosiaalisen median seurantaa.

Käyttökohteita

  • Ensisijainen käyttökohde on myynnin ja markkinoinnin työkalu, mutta sopii käytettäväksi monilla muillakin osa-alueilla, esim. mielipidekyselyissä tai vaikka koulutuksen tukena, jossa opiskelijaa ohjataan koko matkan aina opiskelijahankinnasta opiskelun kautta alumnitoimintaan.

Ominaisuuksia

Työpöytä

Työpöytä voidaan muokata sisällöltään vastaamaan kunkin käyttäjän tarpeita ottamalla käyttöön lukuisia valmiita vimpaimia.

 

 

Yhteyshenkilöiden keruu ja hallinta

Sekä anonyymien että tunnettujen liidien seuranta. Mautic tarjoaa syvällistä ja yksityiskohtaista yhteyksien seurantaa, käsittäen mm. sivustolla vietetyn ajan ja mielenkiinnon kohteet. Yhteyksiä voidaan tämän jälkeen hoitaa tehokkailla Mauticin tarjoamilla prosesseilla.

Yhteyshenkilöt voidaan ryhmitellä luetteloihin automaattisesti liipaisimien avulla tai manuaalisesti. Luetteloita voidaan käyttää kampanjoiden ja sähköpostilähetysten lähteinä. Yhteyshenkilöitä voidaan pisteyttää sekä siirtää eri tasoille manuaalisesti tai automaattisesti liipaisinten ja kampanjoiden avulla. Yhteyshenkilöt voidaan liittää myös organisaatioiden jäseniksi.

 

Latauskohteet

Ladattavilla kohteilla voidaan tehostaa yhteyshenkilöiden keräämistä, kohteet voivat olla kuvia, PDF:ä, ääntä, videota, jne. Näitä voidaan käyttää lomakkeiden, laskeutumissivujen ja kampanjoiden yhteydessä, jolloin mielenkiintoisen kohteen latauksen ehtona on tiettyjen tietojen, esim. sähköpostiosoitteen antaminen.

 

Lomakkeet

Lomakkeilla kerätään yhteystietoja sivuilla kävijöistä. Lomakkeet luodaan ja muotoillaan rakentaja -työkalulla. Lomakkeita voidaan käyttää Mautic:n laskeutumissivuilla tai ulkoisilla sivuilla. Lomaketta voidaan myös käyttää latauskohteiden yhteydessä keräämässä tietoja kohteiden lataajista.

 

Laskeutumissivut

Laskeutumissivujen avulla luodaan kanava, jolla kävijöitä ohjataan. Mautic sisältää monipuolisen rakentajan sivun muotoilemiseen. Mautic sisältää useita valmiita teemoja. Sivuihin voidaan liittää toimintoja, kuten lomakkeita ja latauskohteita tai vaikka video yhdistettynä lomakkeella keräämään sähköpostiositteita. A/B -testiä voidaan käyttää testaamaan sivujen toimivuutta, jolloin Mautic vaihtaa sivun toiseksi, jos haluttua tulosta ei ole saavutettu.

 

Dynaamien sisältö

Toiminnon avulla voidaan vaihtaa laskeutumissivun tai sähköpostin sisältöä, perustuen esim. vierailijan tekemiin valintoihin, sijaintiin, kieleen, jne.

Kohdistaja

Kohdistaja avulla voit kohdistaa kotisivuillasi vierailijoiden huomion lomakkeisiin, linkkeihin tai ilmoituksiin. Rakentajan avulla sisällön syöttäminen ja muotoileminen on helppoa ja nopeata.

 

Sähköpostimarkkinointi

Mahdollistaa muotoiltujen sähköpostien lähetyksen yhteyshenkilöille, voit käyttää monipuolista rakentajaa sähköpostin muotoilemiseen. Mautic sisältää useita valmiita teemoja. Mautic:n voidaan myös luoda omia teemoja käytettäväksi sähköposteissa ja laskeutumissivuilla.
Sähköpostit voivat olla dynaamisia, jolloin sisältö voi vaihdella suodattimiin perustuen, esim vastaanottajan asuinpaikan mukaan.
Massalähetykset ilman rajoituksia. Rajapinnat moniin tunnettuihin sovelluksiin. Sähköpostien avaamisen seuranta, klikkausten rekisteröinti sekä seuranta.

 

Kampanjat

Joustava, helppokäyttöinen kampanjanhallinta moneen käyttöön. Kampanjoihin voidaan liittää useita eri automatisoituja tapahtumia, jotka voidaan laukaista esim. sivuilla kävijöiden valinnoilla. Kampanjoilla voidaan ohjata sähköpostien lähetyksia ja ajastuksia sekä liidien pisteytyksiä ja luettelointia. Kampanja voi olla esim. Dripflow -tyyppinen, jossa tietoja kerätään yhteyshenkilöstä tai organisaatiosta vähitellen lisää.

 

Raportit

Kampanjoista kerättyjen tietojen raportointi markkinoinnin käyttöön. Yksityiskohtainen kampajapalaute tehostamaan ja kohdistamaan markkinointia.

 

Teemat

Sähköposteille, laskeutumissivuille ja lomakkeille voidaan tehdä valmiita teemoja rakentajissa käytettäviksi.

 

Sosiaalinen media

Käytettäessä Facebookin tai Twitterin liitännäisiä, voidaan kerätä yhteyshenkilöiden näihin tekemiä syötteitä, mikäli heidän siellä käyttämänsä käyttäjätunnus on tiedossa tai seurata määriteltyjä Twitterin hashtageja sekä viittauksia.

Lokalisointi

Mautic on lokalisoitu toimestamme suomeksi.

Liitännäiset

Mauticissa on lukuisia valmiita liitännäisiä avoimen lähdekoodin ja kaupallisiin sovelluksiin, esim. CRM-, markkinointi-, sosiaalisen median sekä CMS sisällönhallintasovelluksiin. Osa valmiina Mauticssa, osa ladattavina.

 

 

Tallenna