YetiForce CRM

Asiakkuudenhallinta (customer relationship management, CRM) on toiminta, jolla ylläpidetään asiakaslähtöistä ajattelutapaa organisaatiossa.

Sen avulla:

 • pidät asiakastietosi järjestyksessä ja kaikkien työntekijöiden saatavilla.
 • keräät uusia asiakastietoja sekä hyödynnät niitä tehokkaammin.
 • olet jatkuvasti selvillä mitä asiakkaitesi hyväksi on tehty ja mitä pitää tehdä.
 • voit ylläpitää vuorovaikutteista keskustelukanavaa asiakkaitesi kanssa.
 • saat kattavia raportteja kaikista toiminnoista.

Käyttämämme ohjelmistot ovat tarkoitetut pienille- ja keskisuurille yrityksille sekä yhteisöille.
Ne ovat monikielisiä sekä helposti ja nopeasti räätälöitävissä eri tarpeisiin, eikä niissä ole lisenssimaksuja.

 

YetiForce

on vtigerCRM:stä vuodesta 2013 lähtien edelleen kehitetty avoimen lähdekoodin sovellus, jossa on parannettu käytettävyyttä sekä lisätty runsaasti ominaisuuksia.
Sen kehitystyö on edelleen nopeata, tuoden jatkuvasti uusia toimintoja ja parannuksia.
Sovellus on käännetty taholtamme suomeksi ja olemme olleet kiinteästi mukana sen kehitystyössä aivan alusta lähtien.
YetiForce on toimestamme käytössä Suomessa jo useilla yrityksillä.

Toimintoja:

 • Yli 75 valmista modulia käytettävissä, pääkategorioina markkinointi, myynti, projektit ja tukipalvelut.
 • Uusien toimintojen ja modulien luominen.
 • Sisältö helposti ja nopeasti muokattavissa omien, muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
 • Toimintojen automatisointi.
 • Monipuoliset käyttäjä- ja oikeusmääritykset.
 • Raporttigeneraattori raporttien ja kaavioiden luomiseen.
 • PDF- ja sähköpostimallipohjat.
 • Massasähköpostien sekä tekstiviestien lähetys.
 • Asiakasportaali mahdollistaa asiakkaille pääsyn omiin tietoihinsa sekä tukipalveluyhteydet.